VPP – State Research Program
Header

2017.g 5. decembrī VPP SOPHIS seminārs par četros gados paveikto

November 22nd, 2017 | Posted by Tamara Laimina in Uncategorized

sophis_header

2017.g 5. decembrī, plkst. 14:00 visi interesenti aicināti iepazīties ar valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) nepilnos četros gados sasniegtajiem rezultātiem nākamās paaudzes IKT sistēmu attīstībā. Seminārā un demonstrācijās iepazīstināsim ar paveikto pašbraucošo auto, bezvadu sensoru tīklu, valkājamo iekārtu, zināšanu inženierijas, datizraces, neironu tīklu dziļās apmācības, bezkontakta diagnostikas, plūdu prognozēšanas, viedo pilsētu u.c. jomās.

Seminārs norisināsies Rīgā, Teikā, Dzērbenes ielā 14, Elektronikas un datorzinātņu institūta konferenču zālē. Interesentiem lūgums iepriekš reģistrēties vietnē: http://sophis.edi.lv/register

Semināra programma.

 Valsts pētījumu programma SOPHIS ir apjomīgs sadarbības projekts, kurā, ar mērķi attīstīt nākamās paaudzes IKT sistēmas, sniedzot ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību, kā arī risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas, kas saistītas ar digitālās plaisas mazināšanu, veselību, transportu un sabiedrības drošumu, spēkus apvienojuši Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas universitātes Matemātikas institūts (LU MII), Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Šī pētījumu programma norisinās laika posmā no 2014.gada 1.jūnija līdz šī gada beigām un tās uzdevumi ir sadalīti četros projektos. Programmas izpildē Latvijas zinātnieki sasnieguši lielu apjomu starptautiski atzītu rezultātu, kas publicēti starptautiskos zinātniskos izdevumos, prezentēti zinātniskajās konferencēs, kā arī noveduši līdz aprobētām un patentētām izstrādēm.

 Seminārā, ar valsts pētījumu programmas SOPHIS izaicinājumiem un paveiktā kopsavilkumu iepazīstinās SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns. Pēc tam ar katra projekta sasniegumiem iepazīstinās projektu zinātniskie vadītāji un vadošie speciālisti. Pasākuma noslēgumā paredzēta diskusija un demonstrācijas.

 Projekts Nr.1 “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” demonstrēs: bezvadu sensoru tīklu mobilo izstrādes rīku (TestBed), valkājamās iekārtas (galvas apsējs brīvroku datora vadībai, viedais EKG reģistrators), un sasniegumus viedā transporta jomā (jaunāko auto autonomā vadībā, kooperatīvās pašbraukšanas testa gultne).

Projekts Nr.2 “Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” demonstrēs jaunu metodi ātru atbilžu iegūšanai (bez programmētāju starpniecības) dažādos griezumos no datiem, kas uzkrāti, piemēram, slimnīcu datu bāzēs, metodi semantikas izgūšanai no dabīgās valodas lieliem tekstu korpusiem, mākslīgo neironu tīklu dziļo apmācību un lietošanu dažādos priekšmetu apgabalos.

Projekts Nr.3 “Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” demonstrēs maketierīci bezkontakta asinsrites video-monitoringam, kas tiek izmantota ķirurģiskās operācijās anestēzijas efektivitātes kontrolei, tāpat tiks demonstrēta arī ierīce spektrālo attēlu iegūšanai ar viedtālruni pielietojumiem ādas diagnostikā un kriminālistikā.

Projekts Nr.4 “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” demonstrēs metodes un programmatūru video datu apstrādei, izmantojot mākslīgo neironu tīklu dziļo apmācību, plūdu izplatības prognozēšanu, kas balstīta uz Latvijas lāzerskenēšanas datiem, uz ultraplatjoslas radaru tehnoloģiju balstītus risinājumus, optisko sakaru tīklu viedo pilsētu datu pārraidei, risinājumus pilsētas ūdensapgādes sistēmas piesārņojuma kontrolei.

Vairāk informācijas par VPP SOPHIS pieejama vietnēs http://sophis.edi.lv/ un http://www.edi.lv/lv/projekti/vpp-projekti/.

Jautājumu gadījumā, vai reģistrācijai neizmantojot tīmekļa vietni, iespējams ar mums sazināties SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns  pa tālruņiem +371 67554500, +371 28398813  vai caur e-pastu info@edi.lv.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *