VPP – State Research Program
Header

Long-term technological prognosis

Project No.4 “Development of technologies for secure and reliable smart-city”

Long-term technological prognosis

 

Project No.3. „Biophotonics: imaging, diagnostics and monitoring”

Long-term technological prognosis

Project No.2. „Ontology-based knowledge engineering technologies suitable for web environment”

National Research Program „Cyber-physical systems, ontologies and biophotonics for safe&smart city and society.”  (SOPHIS) Programme Leader and Project leaders

All seminar presentations are available here.

For those who did not have the opportunity to come to seminar, video from seminar recording is available here

Nauris Dorbe, a scientific assistant at Cyber-Physical Systems laboratory, received the ZIBIT 2017 scholarship for the best master thesis in computer science. The thesis ” Driverless cars tuition using reinforcement learning artificial deep neural networks within cooperate driving system”, was developed at the Institute of electronics and computer science as part of the project no.1 „Development of technologies for cyber physical systems with applications in medicine and smart transport” (KiFiS)  of the National Research Programme „Cyber-physical systems, ontologies and biophotonics for safe&smart city and society.” (SOPHIS) and was defended at University of Latvia.

The competition “ZIBIT” is organized by JSC Exigen Services Latvia and Accenture Latvia in cooperation with the foundation “Riga Technical University Development Fund” with the goal of funding and appreciating computer science students of the higher education institutions of Latvia and to promote their professional growth and career development.

DSC_0314

The seminar on National Research Program „Cyber-physical systems, ontologies and biophotonics for safe&smart city and society”  (SOPHIS) took place on December 5, 2017 at 14:00 in the conference hall of the Institute of Electronics and Computer Science. 

All seminar presentations are available here.

 

30.11.2017. 13:00 Seminar of the project no.1 „Development of technologies for cyber physical systems with applications in medicine and smart transport” (KiFiS)  of the National Research Programme „Cyber-physical systems, ontologies and biophotonics for safe&smart city and society.” (SOPHIS). Venue: “A” auditorium of the Institute of Electronics and Computer Science, Dzerbenes str. 14, Riga.  Members of each research group will present results obtained in the project.

csm_Barzdins_23d98ec197 On Thursday, November 23, at the General Meeting of the Latvian Academy of Sciences, the professor of the Faculty of Computer Science of the University of Latvia (LU), Jānis Visvaldis Barzdiņš, received Great Medal of LZA. Dr.habil.sc.comp. Janis BARZDINS leader  of Project No.2. „Ontology-based knowledge engineering technologies suitable for web environment”

Ceturtdien, 23. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes (DF) profesoram Jānim Visvaldim Bārzdiņam pasniedz LZA Lielo medaļu. https://www.lu.lv/zinas/t/49706/

sophis_header

 On December 5 at 14:00 in Institute of Electronics and Computer science conference hall will occure a seminar on National Research Program „Cyber-physical systems, ontologies and biophotonics for safe&smart city and society.”  (SOPHIS). Seminar program.

Please visitors register on the website http://sophis.edi.lv/register/ or by phone: +371 67554500; +371 28398813,  e-mail: info@edi.lv.

 

sophis_header

2017.g 5. decembrī, plkst. 14:00 visi interesenti aicināti iepazīties ar valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) nepilnos četros gados sasniegtajiem rezultātiem nākamās paaudzes IKT sistēmu attīstībā. Seminārā un demonstrācijās iepazīstināsim ar paveikto pašbraucošo auto, bezvadu sensoru tīklu, valkājamo iekārtu, zināšanu inženierijas, datizraces, neironu tīklu dziļās apmācības, bezkontakta diagnostikas, plūdu prognozēšanas, viedo pilsētu u.c. jomās.

Seminārs norisināsies Rīgā, Teikā, Dzērbenes ielā 14, Elektronikas un datorzinātņu institūta konferenču zālē. Interesentiem lūgums iepriekš reģistrēties vietnē: http://sophis.edi.lv/register

Semināra programma.

 Valsts pētījumu programma SOPHIS ir apjomīgs sadarbības projekts, kurā, ar mērķi attīstīt nākamās paaudzes IKT sistēmas, sniedzot ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību, kā arī risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas, kas saistītas ar digitālās plaisas mazināšanu, veselību, transportu un sabiedrības drošumu, spēkus apvienojuši Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas universitātes Matemātikas institūts (LU MII), Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Šī pētījumu programma norisinās laika posmā no 2014.gada 1.jūnija līdz šī gada beigām un tās uzdevumi ir sadalīti četros projektos. Programmas izpildē Latvijas zinātnieki sasnieguši lielu apjomu starptautiski atzītu rezultātu, kas publicēti starptautiskos zinātniskos izdevumos, prezentēti zinātniskajās konferencēs, kā arī noveduši līdz aprobētām un patentētām izstrādēm.

 Seminārā, ar valsts pētījumu programmas SOPHIS izaicinājumiem un paveiktā kopsavilkumu iepazīstinās SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns. Pēc tam ar katra projekta sasniegumiem iepazīstinās projektu zinātniskie vadītāji un vadošie speciālisti. Pasākuma noslēgumā paredzēta diskusija un demonstrācijas.

 Projekts Nr.1 “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” demonstrēs: bezvadu sensoru tīklu mobilo izstrādes rīku (TestBed), valkājamās iekārtas (galvas apsējs brīvroku datora vadībai, viedais EKG reģistrators), un sasniegumus viedā transporta jomā (jaunāko auto autonomā vadībā, kooperatīvās pašbraukšanas testa gultne).

Projekts Nr.2 “Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” demonstrēs jaunu metodi ātru atbilžu iegūšanai (bez programmētāju starpniecības) dažādos griezumos no datiem, kas uzkrāti, piemēram, slimnīcu datu bāzēs, metodi semantikas izgūšanai no dabīgās valodas lieliem tekstu korpusiem, mākslīgo neironu tīklu dziļo apmācību un lietošanu dažādos priekšmetu apgabalos.

Projekts Nr.3 “Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” demonstrēs maketierīci bezkontakta asinsrites video-monitoringam, kas tiek izmantota ķirurģiskās operācijās anestēzijas efektivitātes kontrolei, tāpat tiks demonstrēta arī ierīce spektrālo attēlu iegūšanai ar viedtālruni pielietojumiem ādas diagnostikā un kriminālistikā.

Projekts Nr.4 “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” demonstrēs metodes un programmatūru video datu apstrādei, izmantojot mākslīgo neironu tīklu dziļo apmācību, plūdu izplatības prognozēšanu, kas balstīta uz Latvijas lāzerskenēšanas datiem, uz ultraplatjoslas radaru tehnoloģiju balstītus risinājumus, optisko sakaru tīklu viedo pilsētu datu pārraidei, risinājumus pilsētas ūdensapgādes sistēmas piesārņojuma kontrolei.

Vairāk informācijas par VPP SOPHIS pieejama vietnēs http://sophis.edi.lv/ un http://www.edi.lv/lv/projekti/vpp-projekti/.

Jautājumu gadījumā, vai reģistrācijai neizmantojot tīmekļa vietni, iespējams ar mums sazināties SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns  pa tālruņiem +371 67554500, +371 28398813  vai caur e-pastu info@edi.lv.